Kính gửi toàn thể quý hội viên: Trang web của chúng tôi đã hoàn tất việc bảo trì. Mật khẩu đăng nhập tài khoản thành viên của bạn không thay đổi. Số dư tài khoản của một số thành viên chưa được cập nhật, vui lòng đợi công ty chúng tôi xử lý phục hồi. Một số thành viên chưa nạp tiền, vui lòng đăng ký lại tài khoản thành viên mới. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào đó, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 của chúng tôi. Xin cảm ơn! Để cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ lâu dài của bạn đối với KV999, hệ thống sẽ tiếp tục tặng bao lì xì cho đến ngày 1 tháng 2. Vui lòng đăng nhập thường xuyên để được nhận nhiều quà tặng ngẫu nhiên và thông tin ưu đãi.

FINAL MATCH COUNTDOWN

 • Match Ended 0 - 2 23:00
  WC Group A Round 1

  Qatar

  vs

  Ecuador

 • Match Ended 6 - 2 20:00
  WC Group B Round 1

  England

  vs

  Iran

 • Match Ended 0 - 2 23:00
  WC Group A Round 1

  Senegal

  vs

  Netherlands

 • Match Ended 1 - 1 02:00
  WC Group B Round 1

  USA

  vs

  Wales

 • Match Ended 1 - 2 17:00
  WC Group C Round 1

  Argentina

  vs

  Saudi Arabia

 • Match Ended 0 - 0 20:00
  WC Group D Round 1

  Denmark

  vs

  Tunisia

 • Match Ended 0 - 0 23:00
  WC Group C Round 1

  Mexico

  vs

  Poland

 • Match Ended 4 - 1 02:00
  WC Group D Round 1

  France

  vs

  Australia

 • Match Ended 0 - 0 17:00
  WC Group F Round 1

  Morocco

  vs

  Croatia

 • Match Ended 1 - 2 20:00
  WC Group E Round 1

  Germany

  vs

  Japan

 • Match Ended 7 - 0 23:00
  WC Group E Round 1

  Spain

  vs

  Costa Rica

 • Match Ended 1 - 0 02:00
  WC Group F Round 1

  Belgium

  vs

  Canada

 • Match Ended 1 - 0 17:00
  WC Group G Round 1

  Switzerland

  vs

  Cameroon

 • Match Ended 0 - 0 20:00
  WC Group H Round 1

  Uruguay

  vs

  Korea Republic

 • Match Ended 3 - 2 23:00
  WC Group H Round 1

  Portugal

  vs

  Ghana

 • Match Ended 2 - 0 02:00
  WC Group G Round 1

  Brazil

  vs

  Serbia

 • Match Ended 0 - 2 17:00
  WC Group B Round 2

  Wales

  vs

  Iran

 • Match Ended 1 - 3 20:00
  WC Group A Round 2

  Qatar

  vs

  Senegal

 • Match Ended 1 - 1 23:00
  WC Group A Round 2

  Netherlands

  vs

  Ecuador

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Group B Round 2

  England

  vs

  USA

 • Match Ended 0 - 1 17:00
  WC Group D Round 2

  Tunisia

  vs

  Australia

 • Match Ended 2 - 0 20:00
  WC Group C Round 2

  Poland

  vs

  Saudi Arabia

 • Match Ended 2 - 1 23:00
  WC Group D Round 2

  France

  vs

  Denmark

 • Match Ended 2 - 0 02:00
  WC Group C Round 2

  Argentina

  vs

  Mexico

 • Match Ended 0 - 1 17:00
  WC Group E Round 2

  Japan

  vs

  Costa Rica

 • Match Ended 0 - 2 20:00
  WC Group F Round 2

  Belgium

  vs

  Morocco

 • Match Ended 4 - 1 23:00
  WC Group F Round 2

  Croatia

  vs

  Canada

 • Match Ended 1 - 1 02:00
  WC Group E Round 2

  Spain

  vs

  Germany

 • Match Ended 3 - 3 17:00
  WC Group G Round 2

  Cameroon

  vs

  Serbia

 • Match Ended 2 - 3 20:00
  WC Group H Round 2

  Korea Republic

  vs

  Ghana

 • Match Ended 1 - 0 23:00
  WC Group G Round 2

  Brazil

  vs

  Switzerland

 • Match Ended 2 - 0 02:00
  WC Group H Round 2

  Portugal

  vs

  Uruguay

 • Match Ended 1 - 2 22:00
  WC Group A Round 3

  Ecuador

  vs

  Senegal

 • Match Ended 0 - 2 22:00
  WC Group A Round 3

  Qatar

  vs

  Hà Lan

 • Match Ended 0 - 1 02:00
  WC Group B Round 3

  Iran

  vs

  Mỹ

 • Match Ended 0 - 3 02:00
  WC Group B Round 3

  Wales

  vs

  Anh

 • Match Ended 1 - 0 22:00
  WC Group D Round 3

  Úc

  vs

  Đan Mạch

 • Match Ended 1 - 0 22:00
  WC Group D Round 3

  Tunisia

  vs

  Pháp

 • Match Ended 0 - 2 02:00
  WC Group C Round 3

  Ba Lan

  vs

  Argentina

 • Match Ended 1 - 2 02:00
  WC Group C Round 3

  Ả Rập Xê Út

  vs

  Mexico

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Group F Round 3

  Croatia

  vs

  Bỉ

 • Match Ended 1 - 2 22:00
  WC Group F Round 3

  Canada

  vs

  Morocco

 • Match Ended 2 - 4 02:00
  WC Group E Round 3

  Costa Rica

  vs

  Đức

 • Match Ended 2 - 1 02:00
  WC Group E Round 3

  Nhật Bản

  vs

  Tây Ban Nha

 • Match Ended 2 - 1 22:00
  WC Group H Round 3

  Hàn Quốc

  vs

  Bồ Đào Nha

 • Match Ended 0 - 2 22:00
  WC Group H Round 3

  Ghana

  vs

  Uruguay

 • Match Ended 2 - 3 02:00
  WC Group G Round 3

  Serbia

  vs

  Thụy Sĩ

 • Match Ended 1 - 0 02:00
  WC Group G Round 3

  Cameroon

  vs

  Brazil

 • Match Ended 3 - 1 22:00
  WC Round of 16

  Hà Lan

  vs

  Mỹ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Hiệp phụ

  vs

  Mỹ - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Mỹ - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Hà Lan - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Mỹ - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 1 02:00
  WC Round of 16

  Argentina

  vs

  Úc

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 16

  Argentina - Hiệp phụ

  vs

  Úc - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 16

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Úc - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 16

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Úc - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 3 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Pháp

  vs

  Ba Lan

 • Match Ended 3 - 0 02:00
  WC Round of 16

  Anh

  vs

  Senegal

 • Match Ended 1 - 1 22:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản

  vs

  Croatia

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Japan - (ET)

  vs

  Croatia - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Nhật Bản - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 4 - 1 02:00
  WC Round of 16

  Brazil

  vs

  Hàn Quốc

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Morocco

  vs

  Tây Ban Nha

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Morocco - Hiệp phụ

  vs

  Tây Ban Nha - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Tây Ban Nha - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 16

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Tây Ban Nha - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 6 - 1 02:00
  WC Round of 16

  Bồ Đào Nha

  vs

  Thụy Sĩ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Croatia

  vs

  Brazil

 • Match Ended 1 - 1 22:00
  WC Round of 8

  Croatia - Hiệp phụ

  vs

  Brazil - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Brazil - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Brazil - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 2 02:00
  WC Round of 8

  Hà Lan

  vs

  Argentina

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Hiệp phụ

  vs

  Argentina - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Hà Lan - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 1 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Morocco

  vs

  Bồ Đào Nha

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Bồ Đào Nha - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Bồ Đào Nha - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Round of 8

  Morocco - Hiệp phụ

  vs

  Bồ Đào Nha - Hiệp phụ

 • Match Ended 1 - 2 02:00
  WC Round of 8

  Anh

  vs

  Pháp

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Anh - Hiệp phụ

  vs

  Pháp - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Anh - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  France - PK (Handicap)

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Round of 8

  Anh - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  France - PK (Over/Under)

 • Match Ended 3 - 0 02:00
  WC Semi Finals

  Argentina

  vs

  Croatia

 • Match Ended 2 - 0 02:00
  WC Semi Finals

  Pháp

  vs

  Morocco

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Semi Finals

  Pháp - Hiệp phụ

  vs

  Morocco - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Semi Finals

  France - PK (Handicap)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 02:00
  WC Semi Finals

  France - PK (Over/Under)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 1 22:00
  WC Third Place

  Croatia

  vs

  Morocco

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Third Place

  Croatia - Hiệp phụ

  vs

  Morocco - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Third Place

  Croatia - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Cược Chấp)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Third Place

  Croatia - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  Morocco - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

 • Match Ended 2 - 2 22:00
  WC Final

  Argentina

  vs

  Pháp

 • Match Ended 1 - 1 22:00
  WC Final

  Argentina - Hiệp phụ

  vs

  Pháp - Hiệp phụ

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Final

  Argentina - Đá luân lưu (Cược Chấp)

  vs

  France - PK (Handicap)

 • Match Ended 0 - 0 22:00
  WC Final

  Argentina - Đá luân lưu (Lớn/Nhỏ)

  vs

  France - PK (Over/Under)

Ứng dụng

Ứng dụng thể thao

X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS